Redeem Global Ministries

Restored Christian Leadership

Algemene Gegevens & Statements

Algemene gegevens

Redeem is gevestigd op het volgende adres:

Redeem Global Ministries
Achterkerkstraat 25
3901 DP Veenendaal
The Netherlands

T: +31 6 2373 0058
E: info@ppredeem.nl

 

(Financiële) (Project) Sponsors

Redeem is opzoek naar sponsors die ons helpen om onze doelen te verwezenlijken. Dit kan door middel van een eenmalige of periodieke financiële bijdrage. Of misschien kunt u ons op andere manieren sponsoren. Zo is Redeem op zoek naar huisvestiging, maar ook valt te denken aan inventaris. Ook is Redeem opzoek naar financiële sponsors voor het gezamenlijke werk in Pakistan, zie ook de link naar de bijbehorende facebookpagina: 

https://www.facebook.com/We-Are-One-In-Christ-101445982089987/

Daarnaast blijft Redeem opzoek naar nationale en internationale projecten waar wij vanuit onze doelsetllingen een bijdrage aan kunnen geven. Mocht u zelf met ons willen samenwerken kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. 

 

Financiële studie sponsors

Addy is voornemens om naast zijn studie aan de CHE zijn studieloopbaan te vervolgen aan de Gods Bible School & College Ohio, USA. Deze bijbelschool richt zich voornamelijk op het trainen en opleiden van mannen en vrouwen die hun eigen ministry opstarten. Addy is voornemens om hier zijn master te gaan behalen. Om de kosten die hiermee gemoeid zijn te kunnen dekken is Redeem Global Ministries op zoek naar sponsors die het opleiden van Christelijke leiders een warm hart toedragen. De sponsoren dienen op termijn rechtstreeks aan de universiteit hun bijdragen te betalen. Dit om te voorkomen dat dit geld niet voor andere doeleinden gebruikt zal gaan worden.


Algemene informatie

Voor beide sponsorschappen kunt u door middel van het contactformulier contact met ons opnemen. Hierop volgend kunnen we een afspraak maken hoe we uw sponsorschap kunnen concretiseren. Redeem bevind zich momenteel in een transitiefase. Het is de doelstelling om op korte termijn een ANBI stichting van Redeem te gaan maken. Inmiddels zijn we dan ook gestart met het werven van de benodigde bestuursleden. Mocht uzelf in ons bestuur willen plaatsnemen dan kunt u contact met ons opnemen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om dit nader met u te bespreken. Redeem is opzoek naar onafhankelijke bestuursleden (geen vrienden of familie) om zo de integriteit van het bestuur te kunnen blijven garanderen. In ons blog vindt u onze uitgebreide vacature tekst. Denk hierbij aan het accepteren van de cookies om toegang te krijgen tot ons blog.

 

Beroepsvereniging

Redeem is lid van Luceo. Leden van Luceo zijn minimaal HBO-opgeleide professionals op het gebied van Pastoraat, Diaconaat, Catechese/geloofstoerusting, Missionaire Vorming en Gemeenteopbouw.

De vereniging Luceo wil een vereniging zijn voor werkers in de kerk of kerkelijke instellingen. Zij richten zich in eerste instantie op kerkelijk werkers binnen drie kleine kerken, namelijk de Christelijke Gereformeerde kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Leden van andere kerken zijn bij Luceo ook van harte welkom. Daarom heeft Redeem er voor gekozen om zich bij deze beroepsvereniging aan te sluiten. Dit sluit aan bij de visie waarbij Redeem geen kerken uitsluit.

Info: http://luceo-kw.nl/


Ook kunt u ons op Facebook vinden:


 


Algemene Voorwaarden Redeem Global Ministries

Algemene voorwaarde RGM 2021
Algemene Voorwaarde RGM 2021.pdf (557.95KB)
Algemene voorwaarde RGM 2021
Algemene Voorwaarde RGM 2021.pdf (557.95KB) 


Privacy & Cooky statement 

Privacy & Cooky Statement RGM 2021
Privacy & Cooky statement RGM 2021.pdf (703.03KB)
Privacy & Cooky Statement RGM 2021
Privacy & Cooky statement RGM 2021.pdf (703.03KB)

 

 Beroepscode Pastoraal Werker

Beroepscode Pastoraal Werker
Beroepscode-Kerkelijk-werker-2014.pdf (37.92KB)
Beroepscode Pastoraal Werker
Beroepscode-Kerkelijk-werker-2014.pdf (37.92KB)

 


 


 


 


 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info