Redeem Global Ministries

Restored Christian Leadership

Missie Visie & Strategie Redeem Global Ministries

Missie

Redeem Global Ministries wil met behulp van Gods Woord Christelijke leiders en kerken uitdagen om zich te bezinnen op de huidige Christelijke ideologie. Redeem sluit niemand buiten. Lidmaten van alle kerkgenootschappen zijn welkom binnen Redeem. Als u met levensvragen zit willen wij u graag een luisterend oor aanbieden en u helpen bij het vinden van de antwoorden op deze vragen.


Visie

Voor Redeem is het gezinsleven de hoeksteen van de maatschappij. Juist dit gezinslevens staat in onze moderne maatschappij enorm onder druk. Daarom zijn we juist binnen Redeem gefocust op een stabiel gezinsleven waar kinderen veilig kunnen opgroeien, hun eigen identiteit mogen leren kennen, en van daaruit een plek in deze maatschappij mogen gaan innemen. De kinderen zijn voor kerk en samenleving de toekomst. Daarom is het volgens Redeem belangrijk om voor onze kinderen een veiligere toekomst te creëren waar ook oog is voor het individu en waar geen misbruik van aarde en mensen plaatsvindt. Juist in een tijd van klimatologische veranderingen is het volgens Redeem belangrijk om ons te bezinnen hoe we met deze aarde zijn omgegaan. En hoe we in het vervolg een betere rentmeester van dezelfde aarde mogen zijn. Onze kinderen kunnen de leiders van morgen zijn. Daarom wil Redeem juist met de leiders van vandaag in gesprek komen. Straks mogen zij het stokje overdragen aan een nieuwe generatie. De  vraag is wat voor maatschappij wij zullen doorgeven, en hoe wij deze aarde zullen overdragen aan onze kinderen, en hun kinderen. Of zijn wij zo verwoestend bezig geweest dat er eigenlijk niets meer valt over te dragen? Redeem is er van overtuigd dat het al oude woord van God hierbij een belangrijke leidraad kan zijn om deze vragen te beantwoorden. Ook wil Redeem het nieuwe Christelijke leiderschap promoten. Een leiderschap gericht op het verantwoordelijk omgaan van de aarde en alles wat daarop leeft. Een leiderschap dat respect heeft voor het leven. Een leiderschap gericht op het herstellen van de sociaal Christelijke normen en waarden waaronder huwelijk en gezin. Een leiderschap gericht op eenheid binnen de kerk van Jezus Christus. Een leiderschap dat gericht is op het zichtbaar maken van het aanstaande koninkrijk van God.Strategie

Redeem wil zich transformeren in een stichting waarbij alle aspecten aan het bod komen. Daarom is Redeem ook continu opzoek naar Christelijke leiders die deze missie een warm hart toedragen. Redeem kan dit niet alleen, en heeft ook niet de illusie dit alleen te kunnen gaan doen. Als broeders en zusters van Christus hebben wij elkaar nodig. Indien u voor uzelf binnen deze missie een plaats ziet weggelegd, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Redeem wil een specifieke afdeling gaan oprichten die zich met leer en geloofsvraagstukken gaat bezighouden. Daarnaast gaat Redeem een afdeling oprichten die zich bezig gaat houden met muziek en liturgie. Als laatste wil Redeem ook een praktische stichting zijn waarbij ze hulp en adviezen gaat geven over de praktische invulling van Gods wetten en levensinzettingen. Ook actuele thema's vanuit de maatschappij gaan hierin een plaats krijgen.

Niet alle problemen kunnen wij binnen Redeem oplossen. Ook niet in het persoonlijke leven van mensen. Daarvan is Redeem zich terdege bewust. Redeem zal zelf geen psychologische of enige vorm van andere psychotherapeutische handelingen gaan verrichten. Mochten er mensen op ons pad worden gebracht die professionele begeleiding nodig hebben zullen wij binnen Redeem altijd u helpen de juiste hulp te vinden. Naast de professionele hulp kunt u altijd op ons terugvallen aangaande pastorale begeleiding. Redeem blijft voortdurend opzoek naar Christelijke partners waarvan Redeem overtuigd is dat deze goede en pastoraal verantwoorde hulpverlening bieden. Mocht u zelf een Christelijke hulpverlener zijn kunt u altijd contact met ons opnemen. Samen kunnen we dan d.m.v. gesprekken ontdekken of een samenwerking tot de mogelijkheden kan gaan behoren.. 


E-mailen
Bellen
Map
Info