Redeem Global Ministries

Restored Christian Leadership

Redeem Blog

Welkom op de Redeem blog. van tijd tot tijd zullen wij hier ontwikkelen rondom de Redeem organisatie delen. Ook persoonlijke ontwikkelingen aangaande de voortgang van mijn studie zal ik hier delen

Meest recente 5 inzendingen

  • De meeste dromen zijn bedrog
  • Hij heeft mijn schaamte opzich genomen
  • Sowing
  • BESTUURDERS M/V
  • Dit is de dag die de Heer ons schenkt

Geen nieuwe opmerkingen

  • Geen opmerkingen

Archief

2021:februari | maart | april | mei

2021-05-07

De meeste dromen zijn bedrog

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Handelingen 2:17

Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus,

Het duurt nog iets minder dan twee weken, maar dan mogen wij het Pinksterfeest gaan vieren. Vooruitlopend wil ik in deze overdenking van de week stilstaan uit een gedeelte uit de Pinksterpreek van Petrus, zoals opgetekend in Handelingen 2. [Meer weten…]

Addy - 12:06:30 @ Meditatie van de week | Een opmerking toevoegen

2021-04-25

Sowing

That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. 2 Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. 3 Then he told them many things in parables, saying: “A farmer went out to sow his seed. [Meer weten…]

Addy - 11:21:42 @ Meditatie van de week | Een opmerking toevoegen

2021-04-09

Dit is de dag die de Heer ons schenkt

De  Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokene van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurende te troosten; om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een losgewaaide in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. Jesaja 61: 1-3

Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus,

Inleiding
Pasen. [Meer weten…]

Addy - 12:25:34 @ Meditatie van de week | Een opmerking toevoegen

2021-04-01

Het is volbracht

“…Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij:  Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest…” Johannes:19 :30

Lieve broeders en zusters in Jezus Christus,

Goede vrijdag
Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. [Meer weten…]

Addy - 18:16:44 @ Meditatie van de week | Een opmerking toevoegen

2021-03-28

Zittend op een ezel

Kerntekst: En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Johannes (vs. 14-15)

Lieve broeders en Zusters in Jezus Christus,

Inleiding:

Palmzondag. [Meer weten…]

Addy - 13:34:02 @ Meditatie van de week | Een opmerking toevoegen


E-mailen
Bellen
Map
Info